Tietoa spotista

Telia halusi nostaa näkyvyyttään yrittäjien ja pienyritysten keskuudessa ja tarjota heille samalla tietoa uusista DaaS-palveluista. Mainosfilmit perustuvat Telian asiakkaiden oikeisiin kokemuksiin, jotka he Telialle kampanjaa varten lähettivät. Kampanjalla haluttiin tuoda esiin DaaS-palveluiden laaja kirjo, mukaan lukien vakuuttaminen, laitteiden huolto ja palvelut.

Tuotimme sarjan humoristisia ja helposti lähestyttäviä 30 sekunnin tv-mainoksia. Samalla tuotimme myös kampanjan still-kuvat ja cinemagraafit. Tv-mainoksista teimme myös lyhyemmät leikkausversiot sekä televisioon että myös sosiaaliseen mediaan.

Peukku pystyyn kun kaikki on kunnossa.