Tietoa spotista

Kuvaväärennökset ja -videot ovat nykyään hankalaa erottaa aidoista. Pelastakaa Lapset ry halusi kasvattaa lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa tietoisuutta tästä haitallisesta ilmiöstä, jonka lapset ja nuoret kohtaavat päivittäin. Tuotimme tv-mainoksen, jonka kasvoiksi valikoitui kohderyhmässä hyvin tunnettu TikTok-vaikuttaja Jennifer Käld. Tv-mainos jalostui kampanjan myötä monikanavaiseksi sosiaaliseen mediaan ja sitä näytettiin kohderyhmän käyttämissä kanavissa ja tapahtumissa.